Регистър "Места за настаняване и заведения за хранене и развлечения"

Наименование:
Тип:
Категория:
select
Община:
Адрес:
Капацитет:
select
Търговец:
ЕИК:
  
Номер на удостоверениеВидНаименование на обектаОбщинаНаселено мястоАдрес на обектаТелефон за контактФаксЕлектронна пощаДадена категорияУстановен капацитетБрой леглаФирмата/името и седалището/постоянния адрес на собственикаЕдинния идентификационен код, данъчния или регистрационния код или друга идентификация, използвана в съответната държава - членка на Европейския съюз, на собственика на обектаНаименованието, седалището и адреса на управление, единния идентификационен код на лицето, извършващо хотелиерство или ресторантьорство в обекта, телефона, факса, адреса на електронната пощаДатата, от която лицето извършва дейността в обекта; срока на валидност на категориятаДатата на спиране действието на удостоверението за категория и срока, за който се спираВходящия номер на заявлението за определяне на категорияНомера и датата на заповедта на категоризиращия орган за определяне на категорията, за отказ, за понижаване или прекратяване на категориятаСтатус
00161 Места за настаняване N/A Айтос Айтос ул. Стефан Караджа 38 0877115882  1 4 8 "БАУМИКС-БГ" АД, Бургас, Бургас, ж.к. Сарафово ул. Баба Тонка №7, вх.Б, ет.3, ап.5, 202516619 "БАУМИКС-БГ" АД, Бургас, Бургас, ж.к. Сарафово ул. Баба Тонка №7, вх.Б, ет.3, ап.5, тел. 0877115882, ЕИК 202516619 Срок на валидност на категорията: 2.12.2018 г. 92-Ф-1055 Заповед за определяне на категория: РД-08-1181/29.11.2013 г. Нов
00159 Места за настаняване "Славеите" Айтос Айтос ул.Паркова №79 200974913  2 10 20 "ДИ ЕМ ЖИ-72" ЕООД, Айтос, Айтос, ул. Чудните скали бл.28, вх.1, ет.3, ап.9, 200974913 "ДИ ЕМ ЖИ-72" ЕООД, Айтос, Айтос, ул. Чудните скали бл.28, вх.1, ет.3, ап.9, ЕИК 200974913 Срок на валидност на категорията: 21.11.2018 г. 92-Ф-994 Заповед за определяне на категория: РД-08-1161/21.11.2013 г.
Заповед за определяне на категория: РД-08-1161/21.11.2013 г.
Нов
00155 Места за настаняване " Звезда" Айтос Съдиево с.Съдиево 0895441346  3 10 20 "Дрийм Рилакс Сейнт Джордж" ООД, Айтос, Айтос, ул. "Арда" № 17Б, 200823815 "Дрийм Рилакс Сейнт Джордж" ООД, Айтос, Айтос, ул. "Арда" № 17Б, ЕИК 200823815 Срок на валидност на категорията: 4.11.2018 г. 92-Ф-978 Заповед за определяне на категория: РД-08-1005/4.11.2013 г.
Заповед за определяне на категория: РД-08-1005/4.11.2013 г.
Нов
00154 Места за настаняване "Белисима" Айтос Съдиево с.Съдиево 0899905700  3 12 14 "Аетос Фамили Хаусес" ООД, Айтос, Айтос, ул. "Филип Кутев" №26, 200823854 "Аетос Фамили Хаусес" ООД, Айтос, Айтос, ул. "Филип Кутев" №26, ЕИК 200823854 Срок на валидност на категорията: 4.11.2018 г. 92-Ф-980 Заповед за определяне на категория: РД-08-1006/4.11.2013 г.
Заповед за определяне на категория: РД-08-1006/4.11.2013 г.
Нов
00103 Места за настаняване N/A Айтос Айтос м. Помпена станция"    1 10 20 ЕТ"ЧИФЛИКА-ДИАНА КОЛЕВА", Айтос, Айтос, УЛ."Стоян Деведжиев"№3, 102855643 ЕТ"ЧИФЛИКА-ДИАНА КОЛЕВА", Айтос, Айтос, УЛ."Стоян Деведжиев"№3, ЕИК 102855643 92-Ф-875 Заповед за определяне на категория: РД-08-751/4.12.2008 г. Нов
00208 Места за настаняване "Роадстар" Айтос Айтос Провадийско шосе, УПИ І-22, м.121    1 10 12 "СН ТРЕЙД 2017" ЕООД, Айтос, Айтос, ул."Николай Лъсков"№16а, 204365817 "СН ТРЕЙД 2017" ЕООД, Айтос, Айтос, ул."Николай Лъсков"№16а, тел. 0888023333, ЕИК 204365817 Срок на валидност на категорията: 14.4.2020 г. 92-Ф-60 Заповед за определяне на категория: РД-08-312/2.7.2007 г.
Заповед за определяне на категория: РД-08-267/14.4.2015 г.
Заповед за определяне на категория: РД-08-267/14.4.2015 г.
Заповед за определяне на категория: РД-08-59/31.1.2017 г.
Заповед за определяне на категория: РД-08-59/14.4.2015 г.
С постоянно удостоверение
00176 Места за настаняване N/A Айтос Раклиново с. Раклиново 0887626773  1 4 10 Димитър Христов Димитров, Карнобат, Карнобат, ул. "Кирил и Методий" бл.40, ет.8, ап.22, "Щангата" ЕООД, Карнобат, Карнобат, ул. "Кирил и Методий", бл. 40, ет.8, ап.22, ЕИК 203362017 Срок на валидност на категорията: 25.2.2020 г. 92-Ф-62 Заповед за определяне на категория: РД-08-106/25.2.2015 г. С постоянно удостоверение
00181 Места за настаняване N/A Айтос Айтос УПИ І-797, м. "Кара меше"    2 4 13 Руси Петров Киряков, Айтос, Айтос, ул. "Станционна"№9,ет.3, Руси Петров Киряков, Айтос, Айтос, ул. "Станционна"№9,ет.3, Срок на валидност на категорията: 29.4.2020 г. 92-00-643 Заповед за определяне на категория: РД-08-320/29.4.2015 г. С постоянно удостоверение
00213 Места за настаняване N/A Айтос Тополица 0887777077  1 8 15 ЕТ "ЕМИЛИО - ЕМИЛ ХАДЖИЕВ", Айтос, Тополица, ЕИК:030019622 ЕМИЛ СЕРМОНОВ ХАДЖИЕВ, Айтос, Тополица, Срок на валидност на категорията: 16.3.2022 г. 92-Ф-255 Заповед за определяне на категория: РД-08-200/16.3.2017 г. Нов