Регистър "Места за настаняване и заведения за хранене и развлечения"

Наименование:
Тип:
Категория:
select
Община:
Адрес:
Капацитет:
select
Търговец:
ЕИК:
  
Номер на удостоверениеВидНаименование на обектаОбщинаНаселено мястоАдрес на обектаТелефон за контактФаксЕлектронна пощаДадена категорияУстановен капацитетБрой леглаФирмата/името и седалището/постоянния адрес на собственикаЕдинния идентификационен код, данъчния или регистрационния код или друга идентификация, използвана в съответната държава - членка на Европейския съюз, на собственика на обектаНаименованието, седалището и адреса на управление, единния идентификационен код на лицето, извършващо хотелиерство или ресторантьорство в обекта, телефона, факса, адреса на електронната пощаДатата, от която лицето извършва дейността в обекта; срока на валидност на категориятаДатата на спиране действието на удостоверението за категория и срока, за който се спираВходящия номер на заявлението за определяне на категорияНомера и датата на заповедта на категоризиращия орган за определяне на категорията, за отказ, за понижаване или прекратяване на категориятаСтатус
Места за настаняване   Аксаково стопански двор на ЗК „Зора” ,с.Кичево 879373614  1 20 „ПАЧОНТИ – 79” ЕООД, С УПРАВИТЕЛ: ПЛАМЕН ВЛАДИМИРОВ МИЛКОВ, два месеца ОС52.3-9/28.11.2011г. -
Места за настаняване БИСТРО ОГИС Аксаково ПИ ІІІ-444, по КВС на землище с. Осеново, Община Аксаково, Област Варна 897923366  2 3 „ОСЕНОВО СИЙ ВЮ” ООД, С УПРАВИТЕЛ: ВЕСЕЛИН ИЛИЕВ РУСЕВ, АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: С. ОСЕНОВО, ОБЩ. АКСАКОВО, ОБЛ. ВАРНА, два месеца ОС53.1-1/07.06.2012г. -
Места за настаняване   Аксаково с.Осеново , Община Аксаково , местност „Ендек Тарла 898445043  1 20 „СТОМИЛ 62” ЕООД, С УПРАВИТЕЛ: СТОЯН СМИЛЕНОВ СТОЯНОВ, АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: ГР.ТЪРГОВИЩЕ, УЛ.”БИСТРИЦА” №2, ВХ. Б, ЕТ.1, АП.1, два месеца ОС52.3-7/22.06.2012г. -
Места за настаняване   Аксаково стопански двор на ЗК „Зора” ,с.Кичево 879373614  1 20 „ПАЧОНТИ – 79” ЕООД, С УПРАВИТЕЛ: ПЛАМЕН ВЛАДИМИРОВ МИЛКОВ, два месеца ОС52.3-9/28.11.2011г. -
Места за настаняване БИСТРО ОГИС Аксаково ПИ ІІІ-444, по КВС на землище с. Осеново, Община Аксаково, Област Варна 897923366  2 6 „ОСЕНОВО СИЙ ВЮ” ООД, С УПРАВИТЕЛ: ВЕСЕЛИН ИЛИЕВ РУСЕВ, АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: С. ОСЕНОВО, ОБЩ. АКСАКОВО, ОБЛ. ВАРНА, два месеца ОС53.1-2/07.06.2012г. -
Места за настаняване БИСТРО ОГИС Аксаково ПИ ІІІ-444, по КВС на землище с. Осеново, Община Аксаково, Област Варна 897923366  2 3 „ОСЕНОВО СИЙ ВЮ” ООД, С УПРАВИТЕЛ: ВЕСЕЛИН ИЛИЕВ РУСЕВ, АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: С. ОСЕНОВО, ОБЩ. АКСАКОВО, ОБЛ. ВАРНА, два месеца ОС53.1-1/07.06.2012г. -
Места за настаняване   Аксаково с.Осеново , Община Аксаково , местност „Ендек Тарла 898445043  1 20 „СТОМИЛ 62” ЕООД, С УПРАВИТЕЛ: СТОЯН СМИЛЕНОВ СТОЯНОВ, АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: ГР.ТЪРГОВИЩЕ, УЛ.”БИСТРИЦА” №2, ВХ. Б, ЕТ.1, АП.1, два месеца ОС52.3-7/22.06.2012г. -
Места за настаняване   Аксаково ПИ 039033 по КВС на землище с.Слънчево 8 984 825 880 894 200 000  1 50 50 „МЕРЛОТО” ООД, С УПРАВИТЕЛИ: ДОБРОМИР ДИМИТРОВ СТОЯНОВ И ЦАНКО ЙОРДАНОВ ДЯВОЛОВ, ОС52.3-7/28.11.2011г. -
Места за настаняване   Аксаково УПИ ХХХІ -477 „за жилищно строителство и механа”, кв. 7а, по плана на с. Долище, Община Аксаково, Област Варна 878133290  1 50 25 25 „МИРАЯ ТУР” ЕООД, С УПРАВИТЕЛ: ХРИСТО ТОНКОВ КОМАРСКИ, ОС52.3-5/19.05.2012 -
Места за настаняване СВЕТИ ГЕОРГИ Аксаково УПИ ІІІ „общ. обслужване и трафопост” в кв. 46 по плана на гр. Игнатиево, Община Аксаково, Област Варна 885992008  2 80 50 30 „АЛЕКСИ 2011”ООД , С УПРАВИТЕЛ: МАРИЯ ИВАНОВА ПАВЛОВА, ОС52.3-4/21.03.2012г. -
Места за настаняване ДЖИНДЖЪР КАФЕ КЛУБ Аксаково Летище Варна, Терминал 1    1 50 38 12 МУСТАНГ ФУД ЕООД, ОС52.3-1/01.02.2012г. -
Места за настаняване   Аксаково Летище Варна, Терминал 1 "9899488; 8689064"  1 65 65 КОФИ ЛАЙФ ЕООД, ОС52.3-3/15.03.2012 -