Регистър "Места за настаняване и заведения за хранене и развлечения" - община Пловдив

Наименование:
Тип:
Категория:
select
Община:
Адрес:
Капацитет:
select
Търговец:
ЕИК:
  
 Номер на удостоверениеВидНаименование на обектаОбщинаНаселено мястоАдрес на обектаТелефон за контактФаксЕлектронна пощаДадена категорияУстановен капацитетБрой леглаФирмата/името и седалището/постоянния адрес на собственикаЕдинния идентификационен код, данъчния или регистрационния код или друга идентификация, използвана в съответната държава - членка на Европейския съюз, на собственика на обектаНаименованието, седалището и адреса на управление, единния идентификационен код на лицето, извършващо хотелиерство или ресторантьорство в обекта, телефона, факса, адреса на електронната пощаДатата, от която лицето извършва дейността в обекта; срока на валидност на категориятаДатата на спиране действието на удостоверението за категория и срока, за който се спираВходящия номер на заявлението за определяне на категорияНомера и датата на заповедта на категоризиращия орган за определяне на категорията, за отказ, за понижаване или прекратяване на категориятаСтатус
Брой резултати:
select
 Страница 1 от 9. Показани са резултати от 1 до 30 от общо 265.
Места за настаняване Парк-хотел Санкт Петербург Пловдив Пловдив Пловдив, бул. България №97, тел. 032/964705   4 210 Международен панаир АД , Пловдив, Пловдив, бул. Цар Борес ІІІ Обединител 37 бл. вх. ет. ап. , 825278766 ПАРК-ХОТЕЛ САНКТ ПЕТЕРБУРГ ИНВЕСТ ЕООД, Пловдив, Пловдив, бул.България №97, тел. 032 9103, ЕИК 204262735 безсрочно   Нов
РК-19-9261 Места за настаняване хотел Алианс Пловдив Пловдив гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 7   4 43 76 ЕТ ТОНИ К - АНТОН КЬОСЕВ, Пловдив, Пловдив, гр.Пловдив 4000, ул.Борислав №9, 825276498 ЕТ ТОНИ К - АНТОН КЬОСЕВ, Пловдив, Пловдив, гр.Пловдив 4000, ул.Борислав №9, ЕИК 825276498 Срок на валидност на категорията: 20.3.2018 г. Т-81-00-74 Заповед за определяне на категория: РКК-02-18/13.2.2008 г.
Заповед за определяне на категория: РКК-02-18/13.2.2008 г.
Заповед за определяне на категория: РД-14-153/20.3.2013 г.
С постоянно удостоверение
РК-19-12277 Места за настаняване хотел Норис Пловдив Пловдив ул. Иларион Макариополски № 27   3 38 76 НОРИС 1 ЕООД , Пловдив, Пловдив, КРАЛИ МАРКО 18 бл. вх. Б ет. 2 ап. , 115251924 НОРИС 1 ЕООД , Пловдив, Пловдив, КРАЛИ МАРКО 18 бл. вх. Б ет. 2 ап. , ЕИК 115251924 Срок на валидност на категорията: 19.2.2024 г. Т-81-00-6 Заповед за определяне на категория: РД-14-184/28.5.2013 г.
Заповед за определяне на категория: РД-14-184/28.5.2013 г.
Заповед за определяне на категория: Т-РД-15-17/19.2.2019 г.
С постоянно удостоверение
РК-18-9098 Места за настаняване "Бест уестърн премиер Пловдив хилс" Пловдив Пловдив     4 50 90 Итали ЕООД , Пловдив, Асен, ул. Цар Асен ІІ 129 бл. вх. ет. ап. , 115652988 Итали ЕООД , Пловдив, Асен, ул. Цар Асен ІІ 129 бл. вх. ет. ап. , ЕИК 115652988   Нов
РК-19-12268 Места за настаняване ПЛАЗА Пловдив Пловдив БУЛ. БЪЛГАРИЯ N: 125А949999  3 37 84 ИЛИАН ИЛИЕВ ЙОРДАНОВ; ИЛИЯ ИЛИАНОВ ЙОРДАНОВ, ДИАНА ИЛИАНОВА ЙОРДАНОВА, Пловдив, Пловдив, СТЕФАН БОТЕВ 8, БИЗНЕС ГРУП ИНВЕСТ ЕООД, ЕИК 202143650 Срок на валидност на категорията: 19.2.2024 г. 4000 - 3-5300-1091 Заповед за определяне на категория: 12 ОА 2686/31.10.2012 г.
Заповед за определяне на категория: Т-РД-15-17/19.2.2019 г.
С постоянно удостоверение
000250-И Места за настаняване ИРИС Пловдив Пловдив БУЛ. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ №93032/310972  1 18 36 ГБС-ПЛОВДИВ АД, Пловдив, Пловдив, Христо Г.Данов №24, 115345761 КЕМ ГЛАС ЕООД, Пловдив, Пловдив, УЛ. ОРЛОВЕЦ №1 А, ЕИК 116563371 Срок на валидност на категорията: 15.7.2020 г.   Заповед за определяне на категория: 15 ОА 1876/15.7.2015 г.
С постоянно удостоверение
РК-18-9114 Места за настаняване "Резидънс сити гардън" Пловдив Пловдив     5 24 48 "РЕЗИДЪНС СИТИ ГАРДЪН" ООД, ул. "Велико Търново" № 19, 205243257 "РЕЗИДЪНС СИТИ ГАРДЪН" ООД, ул. "Велико Търново" № 19, ЕИК 205243257 Срок на валидност на категорията: 19.6.2019 г.   Заповед за определяне на категория: Т-РД-15-18/19.2.2019 г.
Нов
РК-19-9021 Места за настаняване Хотел-резиденс ХЕБРОС Пловдив Пловдив Пловдив, ул. Константин Стоилов №51, 058/600656   5 9 21 "АКТИВ ПРО ФИН" ЕООД, Пловдив, Пловдив, 6-ти септември №159, ет. 3, ап. 22 , 203278291 ХЕБРОС ОЛД ТАУН ЕООД, Пловдив, Пловдив, УЛ. КОНСТАНТИН СТОИЛОВ №51, ЕИК 203566781 Срок на валидност на категорията: 16.10.2022 г.   Заповед за определяне на категория: Т-РД-14-57/16.10.2017 г.
Заповед за определяне на категория: Т-РД-14-57/16.10.2017 г.
Заповед за определяне на категория: Т-РД-14-57/16.10.2017 г.
Заповед за определяне на категория: Т-РД-14-57/16.10.2017 г.
Заповед за определяне на категория: Т-РД-14-57/16.10.2017 г.
Заповед за определяне на категория: Т-РД-14-57/16.10.2017 г.
Заповед за определяне на категория: Т-РД-14-57/16.10.2017 г.
Заповед за определяне на категория: Т-РД-14-57/16.10.2017 г.
Заповед за определяне на категория: Т-РД-14-57/16.10.2017 г.
Заповед за определяне на категория: Т-РД-14-57/16.10.2017 г.
С постоянно удостоверение
000477-Ю Места за настаняване КООП Пловдив Пловдив ул."Константин Нунков" №13А0878671181  2 71 99 "ЦЕНТРАЛЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ", Столична община, София, ул."Г.С.Раковски" №99, 000696497 "ИНТЕЛЕКТ КООП"ЕООД, Пловдив, Пловдив, ул."Константин Нунков" № 13А, тел. 0878671181, ЕИК 160064204 Срок на валидност на категорията: 28.4.2020 г. 45-7000-560 Заповед за определяне на категория: 15ОА1067/28.4.2015 г.
Заповед за определяне на категория: 15ОА1067/28.4.2015 г.
Заповед за определяне на категория: 15ОА1067/28.4.2015 г.
Заповед за определяне на категория: 15ОА1067/28.4.2015 г.
Заповед за определяне на категория: 15ОА1067/28.4.2015 г.
Нов
Места за настаняване "Пълдин кооп" Пловдив Пловдив     2 42 84 РАЙОНЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ -ПЛОВДИВ, Пловдив, Пловдив, Ул.Брезовско Шосе 142, 000471753 ПЪЛДИН КООП, Пловдив, Пловдив, ул.Брезовско шосе 142, ЕИК 205095577 Срок на валидност на категорията: 26.10.2019 г.   Заповед за определяне на категория: 19 ОА 1813/26.7.2019 г. С временно удостоверение
РК-19-12271 Места за настаняване хотел ПАРК ХОТЕЛ ПЛОВДИВ Пловдив Пловдив гр. Пловдив, бул. Санкт Петербург № 38,    3 54 98 Хотел Пловдив АД , Пловдив, Пловдив, бул. Санкт Петербург № 38 , 200951918 ХОТЕЛ ПЛОВДИВ АД, Пловдив, Пловдив, ул. Христо Г. Данов № 15, ет. 2, тел. 0888535355, Срок на валидност на категорията: 19.2.2024 г.   Заповед за определяне на категория: Т-РД-15-17/19.2.2019 г.
С постоянно удостоверение
РК-19-12273 Места за настаняване хотел Империал Пловдив Пловдив гр. Пловдив, ул. Арх. Камен Петков № 1А   4 196 268 КВАЛИФИКАЦИЯ КОНСУЛТ ЕООД, Пловдив, Пловдив, ул. Арх. Камен Петков № 1А, 115010880 КВАЛИФИКАЦИЯ КОНСУЛТ ЕООД, Пловдив, Пловдив, ул. Арх. Камен Петков № 1А, ЕИК 115010880 Срок на валидност на категорията: 19.2.2024 г. Т-81-00-4 Заповед за определяне на категория: РД-14-184/28.5.2013 г.
Заповед за определяне на категория: РД-14-184/28.5.2013 г.
Заповед за определяне на категория: Т-РД-15-17/19.2.2019 г.
С постоянно удостоверение
Места за настаняване СПС Пловдив Пловдив бул. "Освобождение" № 3   3 127 186 Програмни продукти и системи АД , Столична община, София, Горица № 6, 831639462 ХОТЕЛ ЕС ПИ ЕС ЕООД, Столична община, София, бул. ЦАР БОРИС ІІІ №140, ЕИК 205069408 Т-81-00-127 Нов
РК-18-8438 Места за настаняване Капри Пловдив Пловдив     3 24 40 БОБЧЕВ ЕООД , Пловдив, Пловдив, УЛ. ПЕРУЩИЦА 25 , 825198836 "ХОТЕЛ ГАБИ - 1" ЕООД, Пловдив, Пловдив, ул. "Перущица" 17А, ЕИК 203767738 Срок на валидност на категорията: 18.4.2018 г.   Заповед за определяне на категория: Т-РД-15-143/18.12.2017 г.
Заповед за определяне на категория: Т-РД-15-143/18.12.2017 г.
С временно удостоверение
РК-19-9732 Места за настаняване ЛЕНДМАРК КРИЙК ХОТЕЛ Пловдив Пловдив УЛ. СВЕТИ ВАЛЕНТИН №10899864817  4 54 101 МАРБРО РИЗОРТС ЕООД, Пловдив, Пловдив, Р-Н ЦЕНТРАЛЕН, УЛ. ДРАГАН ЦАНКОВ №43, ЕТ. 2, АП. 2, 201688459 МАРБРО РИЗОРТС ЕООД, Пловдив, Пловдив, Р-Н ЦЕНТРАЛЕН, УЛ. ДРАГАН ЦАНКОВ №43, ЕТ. 2, АП. 2, ЕИК 201688459 Срок на валидност на категорията: 3.11.2019 г. Т-81-00-65 Заповед за определяне на категория: РД-14-241/3.11.2014 г.
Заповед за определяне на категория: РД-14-241/3.11.2014 г.
Заповед за определяне на категория: Т-РД-14-29/15.08.2018/15.8.2018 г.
С постоянно удостоверение
РК-19-9773 Места за настаняване хотел Родопи Пловдив Пловдив Пловдив, бул. Кукленско шосе №12, тел. 032/6108   3 68 128 АКУМ АД, Пловдив, Пловдив, р-н Южен, ул. Кукленско шосе № 12, 115108513 АКУМ АД, Пловдив, Пловдив, ул. ген. Данаил Николаев №94, тел. 032 694089, Срок на валидност на категорията: 26.3.2020 г.   Заповед за определяне на категория: Т-РД-14-40/26.3.2015 г.
С постоянно удостоверение
РК-19-9768 Места за настаняване хотел Рамада Пловдив Тримонциум Пловдив Пловдив гр. Пловдив , ул. Капитан Райчо №2, 032/605000, 032/605073   4 158 290 ТРИМОНЦИУМ ПРИНЦЕС ХОТЕЛ АД, Пловдив, Пловдив, ул. Капитан Райчо №2, 115010122 ТРИМОНЦИУМ ПРИНЦЕС ХОТЕЛ АД, Пловдив, Пловдив, ул. Капитан Райчо №2, тел. 032/605073; 0896 999, факс 032/624484, ЕИК 115010122 Срок на валидност на категорията: 26.3.2020 г.   Заповед за определяне на категория: Т-РД-14-40/26.3.2015 г.
Заповед за определяне на категория: Т-РД-1440/26.3.2015 г.
С постоянно удостоверение