Регистър "Места за настаняване и заведения за хранене и развлечения"

Наименование:
Тип:
Категория:
select
Община:
Адрес:
Капацитет:
select
Търговец:
ЕИК:
  
Номер на удостоверениеВидНаименование на обектаОбщинаНаселено мястоАдрес на обектаТелефон за контактФаксЕлектронна пощаДадена категорияУстановен капацитетБрой леглаФирмата/името и седалището/постоянния адрес на собственикаЕдинния идентификационен код, данъчния или регистрационния код или друга идентификация, използвана в съответната държава - членка на Европейския съюз, на собственика на обектаНаименованието, седалището и адреса на управление, единния идентификационен код на лицето, извършващо хотелиерство или ресторантьорство в обекта, телефона, факса, адреса на електронната пощаДатата, от която лицето извършва дейността в обекта; срока на валидност на категориятаДатата на спиране действието на удостоверението за категория и срока, за който се спираВходящия номер на заявлението за определяне на категорияНомера и датата на заповедта на категоризиращия орган за определяне на категорията, за отказ, за понижаване или прекратяване на категориятаСтатус
Брой резултати:
select
 Страница 1 от 720. Показани са резултати от 1 до 30 от общо 21576.
426 Места за настаняване СТАИ ЗА ГОСТИ Аврен Аврен с.Здравец общ.Аврен обл.Варна ул."Черно мере"    1 4 8 ДУШКО НЕДЕЛЧЕВ ДУШЕВ, Аврен, Здравец, "ЗДРАВЕЦ ХОЛИДЕЙ" ЕООД, Аврен, Здравец, ул."22-ра"№25, ЕИК 200052693 Срок на валидност на категорията: 25.3.2020 г. М-2656 Заповед за определяне на категория: 270/25.3.2015 г. С постоянно удостоверение
359 Места за настаняване ПОЧИВНА СТАНЦИЯ "ОРЛИЦА" Аврен Аврен К.К. КАМЧИЯ, ОБЩ. АВРЕН, ОБЛ. ВАРНА    1 "ЛЕСКО" АД , 121101021 "ЛЕСКО" АД , ЕИК 121101021 Срок на валидност на категорията: 5.8.2015 г. М-973 Заповед за определяне на категория: 787/5.8.2010 г. С постоянно удостоверение
458 Места за настаняване стаи за гости Аврен Близнаци с. Близнаци, общ. Аврен, обл. Варна    1 2 4 ХРИСТО СТОЯНОВ ХРИСТОВ, Аврен, Близнаци, с.Близнаци, общ. Аврен, обл. Варна ул. "Филип Тотю" № 6, ХРИСТО СТОЯНОВ ХРИСТОВ , Аврен, Близнаци, с.Близнаци, общ. Аврен, обл. Варна , Срок на валидност на категорията: 10.8.2020 г. м-1518 Заповед за определяне на категория: 928/10.8.2015 г. Нов
428 Места за настаняване ХОТЕЛ "РАДУГА" Аврен Аврен КК "Камчия" общ.Аврен обл.Варна    2 200 698 СОК КАМЧИЯ ЕАД, Бургас, Бургас, 8000, ул. Индустриална № 3, ет. 10, 102850750 СОК КАМЧИЯ ЕАД, Бургас, Бургас, 8000, ул. Индустриална № 3, ет. 10, ЕИК 102850750 Срок на валидност на категорията: 24.4.2020 г. М-737 Заповед за определяне на категория: 433/24.4.2015 г. Нов
382 Места за настаняване СЕМЕЕН ХОТЕЛ "ПЕТРИЧА" Аврен Аврен М. ГЕНКОВА ПЕЩЕРА, ОБЩ. АВРЕН, ОБЛ. ВАРНА    1 8 "АУТОБАЗАР" ЕООД, АРТЮН ХАЙГАЗ КИРКОРЯН , М. ГЕНКОВА ПЕЩЕРА, ОБЩ АВРЕН, ОБЛ. ВАРНА, 103601992 "АУТОБАЗАР" ЕООД, АРТЮН ХАЙГАЗ КИРКОРЯН , М. ГЕНКОВА ПЕЩЕРА, ОБЩ АВРЕН, ОБЛ. ВАРНА, ЕИК 103601992 Срок на валидност на категорията: 12.3.2017 г. Ч-107 Заповед за определяне на категория: 249/12.3.2012 г. С постоянно удостоверение
Места за настаняване РАДУГА Аврен КК Камчия 51448854  1 "200 стаи; 646 + 36 легла" 200 СОК КАМЧИЯ ЕАД, Безсрочно М-1567/31.08.10 -
435 Места за настаняване КРИСТАЛ Аврен Аврен КК Камчия, община Аврен    1 5 10 СОК КАМЧИЯ ЕАД, Бургас, Бургас, 8000, ул. Индустриална № 3, ет. 10, 102850750 СОК КАМЧИЯ ЕАД, Бургас, Бургас, 8000, ул. Индустриална № 3, ет. 10, ЕИК 102850750 Срок на валидност на категорията: 24.4.2020 г. М-514 Заповед за определяне на категория: 423/24.4.2015 г.
Заповед за определяне на категория: 423/24.4.2015 г.
С постоянно удостоверение
465 Места за настаняване СТАИ ЗА ГОСТИ Аврен Аврен С. АВРЕН ОБЩ. АВРЕН ОБЛ. ВАРНА    1 2 4 ЕТ"ВЕГА–90–СТОЙЧО ИВАНОВ", Аврен, Аврен, с.Аврен общ.Аврен обл.Варна ул. "Йордан Ноев " № 59, 103854238 ЕТ"ВЕГА–90–СТОЙЧО ИВАНОВ", Аврен, Аврен, с.Аврен общ.Аврен обл.Варна ул. "Йордан Ноев " № 59, ЕИК 103854238 Срок на валидност на категорията: 15.2.2021 г. м-2781 Заповед за определяне на категория: 217/15.2.2016 г. С постоянно удостоверение
429 Места за настаняване ХОТЕЛ "ЧЕРНОМОРСКИ" Аврен Аврен КК "Камчия" общ.Аврен обл.Варна    2 213 213 СОК КАМЧИЯ ЕАД, Бургас, Бургас, 8000, ул. Индустриална № 3, ет. 10, 102850750 СОК КАМЧИЯ ЕАД, Бургас, Бургас, 8000, ул. Индустриална № 3, ет. 10, ЕИК 102850750 Срок на валидност на категорията: 24.4.2020 г. М-740 Заповед за определяне на категория: 432/24.4.2015 г. Нов
430 Места за настаняване ХОТЕЛ "ПИРИН" Аврен Аврен КК "Камчия" общ.Арен обл.Варна    2 20 20 СОК КАМЧИЯ ЕАД, Бургас, Бургас, 8000, ул. Индустриална № 3, ет. 10, 102850750 СОК КАМЧИЯ ЕАД, Бургас, Бургас, 8000, ул. Индустриална № 3, ет. 10, ЕИК 102850750 Срок на валидност на категорията: 24.4.2020 г. М-738 Заповед за определяне на категория: 431/24.4.2015 г. Нов
Места за настаняване РАДУГА Аврен Аврен КК Камчия, община Аврен    2 200 698 СОК КАМЧИЯ ЕАД, Бургас, Бургас, 8000, ул. Индустриална № 3, ет. 10, 102850750 СОК КАМЧИЯ ЕАД, Бургас, Бургас, 8000, ул. Индустриална № 3, ет. 10, ЕИК 102850750 Срок на валидност на категорията: 24.4.2020 г. М-737 Заповед за определяне на категория: 433/24.4.2015 г. С постоянно удостоверение
466 Места за настаняване СЕМЕЕН ХОТЕЛ Аврен Аврен С. ДОБРИ ДОЛ, ОБЩ. АВРЕН, ОБЛ. ВАРНА    2 10 20 ГЕОРГИ ПАВЛОВ ДУШКОВ , Аврен, Добри дол, С. ДОБРИ ДОЛ, ОБЩ. АВРЕН, ОБЛ. ВАРНА, "НЕЛИ 1956" ЕООД , ЕИК 203832641 Срок на валидност на категорията: 28.3.2021 г. М-69 Заповед за определяне на категория: 424/28.3.2016 г. С постоянно удостоверение
Места за настаняване ЛОНГОЗ БЛОК 2 Аврен КК Камчия 51448803  1 "42 стаи; 126 легла" 42 СОК КАМЧИЯ ЕАД, Безсрочно М-1962/15.09.09 -
Места за настаняване ЛОНГОЗ Аврен КК Камчия 51448803  1 "350 легла; 130 стаи" 120 СОК КАМЧИЯ ЕАД, Безсрочно M-1226/30.05.08 -
Места за настаняване ЧЕРНОМОРСКИ Аврен КК Камчия, община Аврен    1 213 СОК КАМЧИЯ ЕАД, 12.7.2013 00:00 1278 -
458 Места за настаняване СТАИ ЗА ГОСТИ Аврен Аврен С. БЛИЗНАЦИ, ОБЩ. АВРЕН ОБЛ. ВАРНА    1 2 2 ХРИСТО СТОЯНОВ ХРИСТОВ , Аврен, Близнаци, с.Близнаци, общ. Аврен, обл. Варна , ХРИСТО СТОЯНОВ ХРИСТОВ , Аврен, Близнаци, с.Близнаци, общ. Аврен, обл. Варна , Срок на валидност на категорията: 10.8.2020 г. М-1518 Заповед за определяне на категория: 928/10.8.2015 г. С постоянно удостоверение
427 Места за настаняване ХОТЕЛ "ЛОНГОЗ" - бл.2 Аврен Аврен КК "Камчия" общ.Аврен обл.Варна    2 42 42 СОК КАМЧИЯ ЕАД, Бургас, Бургас, 8000, ул. Индустриална № 3, ет. 10, 102850750 СОК КАМЧИЯ ЕАД, Бургас, Бургас, 8000, ул. Индустриална № 3, ет. 10, ЕИК 102850750 Срок на валидност на категорията: 24.4.2020 г. М-736 Заповед за определяне на категория: 434/24.4.2015 г. С постоянно удостоверение
363 Места за настаняване N/A Аврен Аврен К.К. КАМЧИЯ, ОБЩ. АВРЕН, ОБЛ. ВАРНА    1 ВАСИЛ ИВАНОВ ИВАНОВ, Д-во по ЗЗД Алегия, Родопи, Крумово, Асеновградско шосе 131-бенз. и ст. д-ст масив 24, ЕИК 115646412 Срок на валидност на категорията: 1.9.2015 г. М-1455 Заповед за определяне на категория: 884/1.9.2010 г. С постоянно удостоверение
Места за настаняване КАМЧИЯ Аврен КК Камчия, община Аврен 879022889  2 41 " ВИКО СЛАВ - МИХАИЛ ВЪТОВ" , Луковит, Луковит, ул. " Златна Панега " №27, ЕИК 820144496 29.7.2013 00:00 1366 -
430 Места за настаняване ПИРИН Аврен Аврен КК Камчия, община Аврен    2 20 57 СОК КАМЧИЯ ЕАД, Бургас, Бургас, 8000, ул. Индустриална № 3, ет. 10, 102850750 СОК КАМЧИЯ ЕАД, Бургас, Бургас, 8000, ул. Индустриална № 3, ет. 10, ЕИК 102850750 Срок на валидност на категорията: 24.4.2020 г. 738 Заповед за определяне на категория: 431/24.4.2015 г. С постоянно удостоверение
429 Места за настаняване ЧЕРНОМОРСКИ Аврен Аврен КК Камчия, община Аврен    2 213 СОК КАМЧИЯ ЕАД, Бургас, Бургас, 8000, ул. Индустриална № 3, ет. 10, 102850750 СОК КАМЧИЯ ЕАД, Бургас, Бургас, 8000, ул. Индустриална № 3, ет. 10, ЕИК 102850750 Срок на валидност на категорията: 24.4.2020 г. М-740 Заповед за определяне на категория: 432/24.4.2015 г. С постоянно удостоверение
427 Места за настаняване ЛОНГОЗ - БЛОК 2 Аврен Аврен КК Камчия, община Аврен    2 42 СОК КАМЧИЯ ЕАД, Бургас, Бургас, 8000, ул. Индустриална № 3, ет. 10, 102850750 СОК КАМЧИЯ ЕАД, Бургас, Бургас, 8000, ул. Индустриална № 3, ет. 10, ЕИК 102850750 Срок на валидност на категорията: 24.4.2020 г. М-736 Заповед за определяне на категория: 434/24.4.2015 г. С постоянно удостоверение
Места за настаняване ПИРИН Аврен КК Камчия, община Аврен    1 20 СОК КАМЧИЯ ЕАД, безсрочно 165 -
Места за настаняване ОРФЕЙ ПАЛАС Аврен КК Камчия 51448654  1 "45 стаи; 3 апартамента" М.А.Ш. ООД, Безсрочно М-1623/29.07.09 -
Места за настаняване ЛОНГОЗ Аврен КК Камчия    1 СОК КАМЧИЯ ЕАД, М-744/03.04.07 -
474 Места за настаняване N/A Аврен Близнаци    1 6 17 СТОЯН МИНЧЕВ ЯНЧЕВ, "МЕРКУР-48"ЕООД, ЕИК 200817221 М-1047 Нов